Vyhledávání


Certifikát
Důvěryhodná firma

Důvěryhodná firma 2015

Důvěryhodná firma 2016

V březnu 2016 získala naše firma CERTIFIKÁT PROVĚŘENÁ SPOLEČNOST, je přiznán firmám, které se mohou pochlubit tím, že nemají negativní ohlasy od svých klientů a obchodních partnerů. Proces certifikace je založen na moderní metodě, která umožňuje definovat tzv. ukazatel názorů pomocí inovativních informačních technologií. Certifikát vystavilo centrum výzkumu názorů klientů s.r.o.

Závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška ve školním roce 2020/2021 se skládá v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem ( dle stávajících opatření a legislativy MŠMT ČR, která upravují konání ZZ ve školním roce 2020/2021) z  :

  • praktické zkoušky z odborného výcviku
  • ústní zkoušky

Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil 1. pololetí školního roku 2020/2021 závěrečného ročníku oboru vzdělávání. Žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do 31.května 2021 ( tak, aby se v případě jejího úspěšného vykonání mohli účastnit závěrečných zkoušek). Žák musí tuto skutečnost sdělit. nejlépe písemnou formou, ředitelce školy s dostatečným předstihem, aby bylo možné do daného termínu ( 31.5.2021) zkoušku uskutečnit.

Závěrečná zkouška se koná před zkušební komisí. Předsedu zkušební komise jmenuje Magistrát hl. města Prahy. Ostatní členy zkušební komise jmenuje ředitel školy.

Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí. V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.

Závěrečnou zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.
Termíny pro školní rok 2020/2021: 

    -  praktická zkouška z odborného výcviku  - 7 . - 10. 6. 2021
    -  ústní zkouška  -   16.6.2021

Gastro Plus  Gastro Tv

Sdružení soukromých středních škol Čech, Moravy a Slezska   Sdružení soukromých středních škol Čech, Moravy a Slezska   Česká barmanská asociace  Asociace kuchařů a cukrářů České Republiky  Asociace číšníků České Republiky